Bác Văn Khoa công nhận siêng quá bắn liên tục. Dạo này em làm biếng quá đi chơi ngại mang vác đồ chơi theo. Cảm ơn bác đã share nhiều hình. Hôm nào mời bác xuống nhà em chơi.