Em thấy Fsend này hơi chậm nhưng đc cái max dung lượng gửi file đi tới 2 chục gb cũng quá toẹt vời rồi haha có bác nào đã nhận VIP acc chưa??? :drool: