Bác có chụp = flash ko???
Các cháu nhỏ mà chụp thế này thì tội cho cháu.