Ảnh rất tự nhiên và dễ thương. Em thích nhất chụp trẻ con vì được những bức ảnh hồn nhiên. Có đạo diễn cũng không được :)