Giống đứa cháu hàng xóm nhà mình thế nhỉ. Cái mặt bầu cầu :))