Cheryl có lúm đồng xu, cười xinh quá, ^^. Chúc Chelry mau ăn chóng lớn nha