làm thế nào để gửi được 1 folder nhỉ . vì thí dụ mình gửi 1 bộ hình trong dó có 200 tấm thì phải gửi tới 10 lần mới xong !!! dropbox ko bị hạn chế này !!