Làm cả 2 luôn thì tốt vì FSend quá đơn giản, thêm account VIP của FShare thì mình send file nhanh hơn, khỏi phải chờ.
Anh gửi PM cho em code VIP nhé.