Tấm 29 nhìn em bé rất dễ thương và ngộ nghĩnh
Tấm 31 nhìn ảo ghê.