Em cám ơn bác Văn Khoa về bài viết.
Em đi du lịch ké không sót chuyến đi nào của Bác.
Thậm chí mỗi tour như thế em còn đi tới đi lui nhiều lần rồi còn vô Flickr của Bác để xem ảnh nữa.
Em chúc ...