Mới mua D300s từ cửa hàng Vĩnh Hùng. Các anh chị bán hàng vui vẻ và giảm giá cho em tùm lum.
Chúc Vĩnh Hùng Camera mua may bán đắt nhé!