bức 1 3 8 bố cục khá ổn, những bức còn lại thì em nghĩ bác xem lại để crop cho tập trung vào chủ thể, như bức 2. ý kiến cá nhân ạ