Công nhận đẹp, rõ ràng, bật chủ đề ghê gớm :) Mẫu diễn quá tuyệt. Bác set up quá tuyệt.