quá mịn, con này làm chân dung quá tốt. đang tính múc nó