Anh cho em hỏi Nikon 85 F2 AIs còn k ạ . Nếu còn có thể sms cho em số 0972 09 3639 em cám ơn