Nhờ Thoại tìm mua giúp 01 thẻ Transcend UDMA 400x CF 32 hoặc 64 gb thì càng tốt. Thanks !