Cảm xúc lắm bác mắt toét ơi.Nhất là tác phẩm Cơn mưa đêm qua.Chúc mừng bác.