Sau khi đưa bài Cẩm nang nhiếp ảnh số bằng hình phần 1 mình thấy giúp ích được khá nhiều bạn. Vậy nên hôm nay mình đưa nốt phần 2 chia sẻ với những người chưa biết hoặc biết xong chưa cụ thể.

Đây...