Kính nhờ Admin đổi lại giùm nick của em ạh:
Từ Gia Nguyen đổi thành Gia Nguyên.
Lý do: Lấy chữ có dấu để đọc đúng tên, hay bị gọi là "Già Nguyễn"... buồn!
Em chân thành cảm ơn./.