Chân thành cảm ơn bác apham, có gì em hậu tạ bác sau nha...hehe.