Cảm ơn Apham và BQT VNPHOTO.net.
Sẽ cố gắng phục vụ anh chị em tại SG ngày càng tốt hơn.