Trường hợp của tôi nằm trong tiêu chuẩn được đổi Nic của BQT ạ :
Xin cho đổi Nic từ 908no2 ra tên thật là : Thanh41 cho dễ liên hệ.
Cảm ơn BQT.