Kính gửi BQT VNphoto!

Em là thành viên mới tham gia diễn đàn.
Kính đề nghị BQT giúp em với, cho em được đổi về tên "cúng cơm" của em - Nick XLV6 thành xichloV6
Vì vừa qua em có đăng ký vào...