Xin phép BQT cho em thông báo đổi nick:
Old: Gazza
New: Tungma
PW giữ nguyên không đổi ạ.
Thanks alot