Dear BQT

Nhờ BQT đổi giúp đổi nick mới với:

Nick cũ: dhquan8x
Nick mới: Fridaystudio

Cảm ơn BQT