Nhờ admin đổi giùm nick Saly thành : HuyDzũ
lý do: nick cũ nghe giống con gái, nhiều người lầm tưởng