Dear Mod,

Cho em được đổi nick thành tambi (là tên của em), mỗi lần đi off em nói tamthuy1723 chẳng ai nhớ cả... Với lại 1723 là một phần pass của một số acc của em ạ.

Thanks Mod
Best regards,...