Xin BQT đổi cho em thành nick moonlight's. Ngày xưa em dùng nick đấy nhưng bị lỗi của diễn đàn ko nhận được dấu ' nên bác XL bỏ dấu đấy đi giúp em. Nay vnphoto lên version mới nên em muốn lấy lại...