Chào các anh trong BQT, do em lập nhiều tài khoản online khác nhau quá nên hay bị mất nick và khó nhớ, nay em đã thống nhất hết về 1 tên đăng nhập, lập lại tài khoản trên vnphoto, TK cũ: hacphitientu...