hình anh chụp đẹp quá,nhưng mà anh ở tuốt ngoài Hà Nội ,xa quá...hix