ảnh của JA rất đẹp :D - màu sắc trong trẻo :D - chúc bác ngày càng đông khách