Kiếm ở đâu có cánh đồng hoa đẹp quá bác ơi! màu sắc ok..............