Xin chào BQT
Xin BQT vui lòng đổi Nick của em thành Floyd .
Chân thành cám ơn !