Em không biết vụ cho đổi nick này, em lỡ đăng ký nick mới. Vậy nhờ BQT giúp em xóa cái nick cũ đi được không? Vì sếp trên của em không cho lấy tên công ty làm nick. Tên nick cũ là "Vietsea". Chân...