Em xin đổi nick "dluey" sang "le.duy" cho dễ đọc, dễ viết.