em cũng thấy những tấm gần đây nhất của bác là đẹp nhất trong mấy bộ album :D, nhưng không tin là studio lại dùng 5d đời đầu để chụp :D