Nhờ BQT đổi nick cho e thành MenX, e cảm ơn nhiều ạh