Em hay in ở 85 Quang Trung( Thông tấn xã Việt Nam), ở đây được vào xem họ làm PS luôn và có ý kiến luôn, giá 2,5k làm nhiệt tình và kỹ. Nhớ nói tính theo giá thợ và sẽ in nhiều. Nếu lần đàu không...