Lâu nay mình có máy và cũng hay đọc bài trên vnphoto nhưng không có đăng ký nick, giờ muốn bán máy mà phải chờ 50 bài, nhờ mod giúp mình với.