Nhiều tay máy quê Bến Tre, nhưng hiện không hoạt động ở bến tre, họ thường làm việc ở tỉnh khác.