Trc đây mua body ở bên Thanh, sau này in ảnh thì có khuyến mãi giảm giá ko vậy? Mua e D800 đây. hiiii