Chào các bạn thành viên vnphoto !

Hiện nay trình trạng cướp giật thiết bị nhiếp ảnh liên tục.
Để hạn chế việc mua bán đồ gian trên vnphoto.
Nay BQT mở thead nầy để anh em bị giật, cướp, lừa đảo...