Rất tiếc hôm nay mình mới vào chuyên mục này của bạn, nhưng đã quá muộn rồi
Nhân đây, bạn cho mình hỏi bạn ở thành phố nào của Hà Lan hay ở ngoài Hà Lan? Nếu ở trong Hà Lan khi nào có dịp qua...