Em đang dùng 28-75mm F2.8 và thấy cũng đủ khi du lịch. 28mm hoặc 24mm đều đủ cho phong cảnh, còn zoom đến 35, 50, thì có một chút street. 70mm thì có thể chụp chân dung hoặc zoom lại gần hơn chút khi...