Ảnh đẹp và sắc nét quá.
Nếu bạn thích "lông lá" mời bạn tham gia thớt này :)
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=217895