Tìm kiếm:

Type: Posts; User: ngoctrai_nguyen

Trang 1 / 2 1 2

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Trả lời
  2,136
  Lần xem
  352,549

  Thời điểm này có nên mua 28-70 f2.8D không mấy...

  Thời điểm này có nên mua 28-70 f2.8D không mấy bác.
 2. Trả lời
  13,143
  Lần xem
  420,512

  https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p6...

  https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/84628283_2355425161223810_6547811486817845248_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=jkbaY8ygwK0AX-b-5sm&_nc_ht=scontent.fsgn5-5.fna&_nc_tp=6...
 3. Trả lời
  2,664
  Lần xem
  382,362

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/87...

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/87141209_2368958889870437_8670062674400247808_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=otSrDGKbe5YAX-WHJOO&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=b5ee2277031b97...
 4. Trả lời
  13,143
  Lần xem
  420,512

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p6...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/85069776_2370986059667720_8185304769561100288_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=Rz14NtxW9NQAX_3aTKp&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&_nc_tp=6...
 5. Trả lời
  2,664
  Lần xem
  382,362

  https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640...

  https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/83871998_2328687793897547_5214407845751029760_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=ukCu4bQVifMAX9ZKkRL&_nc_ht=scontent-sin6-2.xx&_nc_tp=6&oh=465ba5452ef9acf...
 6. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p6...

  https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/85094703_2335556066544053_8679426450429837312_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=Tf8QprP1SacAX__K3BS&_nc_ht=scontent.fhan5-4.fna&_nc_tp=6&oh=e6dd8c3c884...
 7. Trả lời
  13,143
  Lần xem
  420,512

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p6...

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/85137516_2342939222472404_2372778043002322944_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=Itbijd-zz2oAX_ye8YS&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&_nc_tp=6&oh=3fa42950d36...
 8. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/84...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/84934089_2341330735966586_8585509658993623040_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=aOBWoo-C4V8AX9z771l&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=6fc7798e186432b2518e6339d70cd...
 9. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/83...

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/83871998_2328687793897547_5214407845751029760_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=eBInafZ3P-gAX9hefsc&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=3025e49ae47f44b81ccee969c1c41...
 10. Trả lời
  630
  Lần xem
  78,964

  Con máy hàng flagship thì đâu phải ai cũng có...

  Con máy hàng flagship thì đâu phải ai cũng có điều kiện sở hữu đâu mấy bác.Em nghĩ các bác nên gom dòng 1 số vô 1 topic lại hay.
 11. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s9...

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/82336446_2290436727722654_2805228425906749440_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=uAmD0A6UAgwAQmdflCDr4FQXeuwV7uwQdbgtpH5V8scdOl1wWUIfnfqDQ&_nc_ht=sconte...
 12. Trả lời
  2,664
  Lần xem
  382,362

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640...

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/81288763_2275961149170212_7805141022165434368_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=UlO7jZV74jkAQnsWMbc_K1CkIvhHyISZRIBWFJGpQsoY7on4iAiHq7ZwQ&_nc_ht=scontent...
 13. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81...

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81288763_2275961149170212_7805141022165434368_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=UlO7jZV74jkAQnsWMbc_K1CkIvhHyISZRIBWFJGpQsoY7on4iAiHq7ZwQ&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 14. Trả lời
  2,068
  Lần xem
  310,444

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81...

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81288763_2275961149170212_7805141022165434368_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=UlO7jZV74jkAQnsWMbc_K1CkIvhHyISZRIBWFJGpQsoY7on4iAiHq7ZwQ&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 15. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  Mình thì toàn chơi ảnh gốc,chụp sao đăng vậy,chỉ...

  Mình thì toàn chơi ảnh gốc,chụp sao đăng vậy,chỉ xử lý bụi khi khép khẩu nhỏ và crop hình.
 16. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80...

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80678723_2258025754297085_7066513067953094656_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=dZQGWKTMCsMAQk_EdzOtUL8Rsjmw8Nrgw66ifuVpSxBcHrpFuZvbtYAGw&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 17. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79...

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79968913_2251830618249932_9215445571630792704_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=_wdhv0o3fuUAQkuo9NzSufVObJa9nU0eoVjSnUkaEc6WBSkTSv_IXZfiQ&_nc_ht=scontent.fdad3-...
 18. Trả lời
  242
  Lần xem
  48,647

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80...

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80550691_2246463162120011_5169844884290404352_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=Gohi_E_bVysAQnf3qUCpK2_xoJSn6PdKmsajA6cMiptNWdTlFdl-I8l-Q&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 19. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79...

  https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79862258_2246434022122925_9071510269670195200_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=M1bj70olFvYAQmOiRmckUp6F-CfL1GJrM__KOdTMlrjlfP0Z4OSbx9TPg&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 20. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  Hiệu ứng khung hình có bóng đổ này làm trong...

  Hiệu ứng khung hình có bóng đổ này làm trong photoshop hả bác ?
 21. Trả lời
  242
  Lần xem
  48,647

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p6...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/78481734_2226805297419131_2870280099356213248_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeHFpdbHJIsFw4AO3rv9VLfb41KQM77OoC7orwxn2hd0P3Oyt7W2tfPQxYl02zafXSii3f...
 22. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78481734_2226805297419131_2870280099356213248_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeHFpdbHJIsFw4AO3rv9VLfb41KQM77OoC7orwxn2hd0P3Oyt7W2tfPQxYl02zafXSii3fLtuq_nqGL...
 23. Trả lời
  2,664
  Lần xem
  382,362

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78481734_2226805297419131_2870280099356213248_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeHFpdbHJIsFw4AO3rv9VLfb41KQM77OoC7orwxn2hd0P3Oyt7W2tfPQxYl02zafXSii3fLtuq_nqGL...
 24. Trả lời
  9,746
  Lần xem
  321,540

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/8054...

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/80546848_2224693850963609_6077412044196282368_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=kLbYZgDBhrIAQl-RM00cN6BhW6u86V3ujp4N_dt_w7Pc3CkI2UnFYw08A&_nc_ht=scontent-sin2-1.x...
 25. Trả lời
  15
  Lần xem
  1,544

  bong coat sensor chăng

  bong coat sensor chăng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 41
Trang 1 / 2 1 2