Mừng quá! Soi hết ảnh bác chủ ko thấy dấu vết nào của Tàu khựa cả! :)