chưa thấy con người trong hình của bác chủ thớt, em nghĩ cá còn sống được thì người chắc chắn vẫn còn tồn tại ;))