Cũng tay dọc thôi, mình xin góp 1 ảnh ... dọc luôn.
Hàng rong
https://farm4.staticflickr.com/3933/15289668088_b85f51f34d_c.jpgHang rong 1 by khoanguyen.design, on Flickr