Những góc nhìn phản ánh nhiều điều của cuộc sống...
Có những thứ bạn chụp rồi sẽ không bao giờ lặp lại nữa...
Tiếp đi bạn, cuộc sống vẫn lặng lẽ như thế, xô bồ như...